รายงานอัตราเงินเดือน ประจำปี 2565

จากการสำรวจ พบว่า ประมาณ 41 อุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 40%

ทำให้เห็นภาพรวมโดยสังเขปเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของพนักงานไทยด้วย มาร่วมเจาะลึกรายละเอียดข้อมูลฐานเงินเดือนจากรายงานนี้ไปด้วยกัน – ดาวน์โหลดข้อมูล Salary Guide ล่าสุดของประเทศไทยได้แล้ววันนี้

รายงานเงินเดือนของไทย ปี 2565 ที่ JobsDB ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับผู้ประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้ที่กำลังหางาน สามารถนำไปใช้อ้างอิงข้อมูลฐานเงินเดือนในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาของรายงานมีดังนี้

  • ภาพรวมรายงานเงินเดือนแยกตามระดับตำแหน่งงานใน 24 อุตสาหกรรม
  • การลงทุนเพื่อการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการในตลาดงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำธุรกิจในปี 2565
  • ทราบถึงตำแหน่งงานที่ตลาดงานต้องการอย่างมาก และมีการแข่งขันสูงจากเทรนด์อัตราเงินเดือนในข้อมูลเชิงลึกนี้ เพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรให้องค์กรต่อไป

O'Reilly eBook

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดรายงานเลย !